Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, Τ.Κ. 26223, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610465850, 2610465849, 2610465843, 2610465842

Fax: 2610465835

email: grafeiofa@dide.ach.sch.gr
           grafeiofa@gmail.com

URL: dide.ach.sch.gr/grfapatr

Blog: grafeiofa.blogspot.gr

Twitter: @grafeiofaachaia