Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Προσωρινή αναστολή της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


ΕΓΓΡΑΦΟ