Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Οδηγίες έκδοσης βεβαιώσεων σχολικής νίκης και εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) - Υποβολή αιτήσεων

 

 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ