Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Γενικές Οδηγίες – Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. – ΠΑΤΡΑ – Ακαδ. Έτους 2023-2024

 Δείτε το έγγραφο